POLITIKA KVALITETA

Najviše rukovodstvo preduzeća opredelilo se za implementaciju sistema menadžmenta kvalitetom i definisalo je politiku koja odgovara svrsi i kontekstu organizacije.
Vizija “Cetinka ambalaže” je da postane lider u proizvodnji polimerne ambalaže i da postane inicijator ekonomskog razvoja svoje Opštine i Srbije, prepoznatljiva po kvalitetu proizvoda i usluga, u stalnom dijalogu sa okruženjem i zaposlenima kao svojom pokretačkom snagom.

Kao efikasno sredstvo za ostvarivanje gore navedenih ciljeva služi implementacija i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom. Radićemo neprestano na unapređenju organizacionih, tehnoloških, tehničkih, infrastrukturalnih i drugih uslova, ne zanemarujući ni neophodno stručno osposobljavanje zaposlenih, u cilju da stalno proširujemo asortiman proizvoda i da zadovoljimo sve specifičnije i probirljivije zahteva sa tržišta.

Zahtev kupaca predstavlja osnovni i stalni zadatak kako rukovodstva tako i svih zaposlenih da se maksimalno angažuju i proizvode najkvalitetnije proizvode.
Ovakvim pristupom svih zaposlenih postiže se:

  • Profesionalnost i prouzdanost;
  • Stalno unapređenje proizvodnog procesa i upravljanje kvalitetom istog;
  • Obezbeđenje realizacije procesa proizvodnje sa minimalnim škartom;
  • Izgrađivanje obostrano korisnih, dugoročnih odnosa sa klijentima, dobavljačima, zaposlenima i svim zainteresovanim stranama;
  • Stalno zadovoljstvo kupaca kvalitetom naših proizvoda;
  • Standard poslovanja bez greški, koji je baziran na prevenciji i efektivnom obavljanju aktivnosti i procesa;
  • Kontinuirano unapređenje kvaliteta i učinka, kroz stalnu edukaciju i ulaganje u najvredniji resurs – zaposlene, tehnologiju materijal i procese.

Zaposleni kroz svakodnevne aktivnosti pokazuju spremnost i svest o značaju ispunjavanja stavki politike, kao i njihovom doprinosu u funkcionisanju implementiranog sistema menadžmenta.

Rukovodstvo preuzima obavezu da održava, preispituje, koriguje i unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom, a sve u skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja i porodičnog odnosa prema svojim zaposlenima.