FOLIJA
       
PET FOLIJA

PET (polyethylene terephthalate) folije poseduju perfektnu transparentnost, visoki sjaj i dobra mehanička svojstva, što ih čini najpouzdanijim materijalom za pakovanje. Jedna od važnih osobina PET folija je i mogućnost reciklaže. Odlična su podloga za štampu. PET folija poseduje veliku mehaničku snagu, čvrstoću i tvrdoću, dobru rastegljivost i sposobnost zavarivanja i izuzetnu dimenzionalnu stabilnost. PET proizvodi su odobreni za upotrebu sa prehrambenim proizvodima.


  PVC FOLIJA

PVC (polyvinyl chloride) folije su izuzetno transparentne, visokog sjaja i ravne površine. Visoka hemijska otpornost, jednostavnost termo-formiranja i dubokog izvlačenja, kao i laka mašinska obrada (savijanje, sečenje...) omogućuju im široku upotrebu u industriji ambalaže, uključujući i pakovanje prehrambenih proizvoda.